Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim
ZŠ a MŠ Lukaviceokr. Chrudim

Co má umět předškolák

Dítě musí znát:batoh

 • Své jméno a příjmení
 • Svůj věk
 • Adresu svého bydliště
 • Jména rodičů
 • Zaměstnání rodičů (co dělají)
 • Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí
 • Je schopen pracovat samostatně i ve skupině

Matematické představy:

 • Geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
 • Chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
 • Porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle barvy, velikosti, tvaru, počtu)
 • Ví co je více, méně, stejně, první poslední, …

Dovednosti předcházející čtení a psaní:

 • Poznat některá písmena a číslice, ale nepíše je
 • Poznat a vyprávět krátkou pohádku
 • Vnímat hlásku ve slově na začátku slova
 • Rozložit slovo na slabiky
 • Přednést básničku
 • Zazpívat písničku
 • Držet správně tužku
 • Zná základní barvy
 • Znát základní znalosti z okolního světa

Znalosti z okolního světa dítěte:

Názvy:

 • zvířat – lesní, domácí, exotická
 • ovoce, zelenina, květiny, stromy
 • dopravní prostředky
 • rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině)
 • druhy práce a činností dospělých a dětí

Pojmy:

 • Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
 • Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
 • Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
 • Roční období
 • Dny v týdnu
 • Předměty denní potřeby
 • Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky – hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši, …)

Sebeobsluha:

 • Samostatné oblékání, svlékání
 • Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
 • Samostatné stolování, jíst příborem
 • Hygiena: mytí, WC, smrkání
 • Umět požádat, poděkovat, pozdravit

Další činnosti:

 • Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
 • Umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály

Důležité!

 • Má slovní zásobu odpovídající věku
 • Dbát na správné vyjadřování
 • Mluvit celými větami gramaticky správně
 • Mluvit nahlas a zřetelně
 • Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
 • Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)

Mateřská škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mokrý máj - v stodole ráj.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.