Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim
ZŠ a MŠ Lukaviceokr. Chrudim

Jak vypadá den v mateřské škole

Jak vypadá den v MŠ

Časové rozvržení je pouze orientační a přizpůsobuje se věku, potřebám dětí a konkrétnímu dennímu programu školy.

Přijďte se k nám podívat, jste vítáni“.

Scházení dětí, ranní hry a činnosti od 6:15 hod
Děti si volí samostatné nebo společné činnosti z nabídky aktivit, které souvisí s aktuálním třídním vzdělávacím plánem nebo dle jejich zájmu v centrech aktivit.
- Činnost dělají děti bez přímého vedení učitelkou – samostatně.
- Činnost je založena na spolupráci dětí.
- Činnost dětem umožňuje volit vlastní postup, samy objevují jednotlivé kroky řešení úkolu.
- K činnosti si děti samy volí pomůcky, materiály. Vše potřebné si přichystají i uklidí. Učitel má roli průvodce, dětem je oporou.

Ranní kroužek, pohybová a logopedická rozcvička od 8:15 hod.
• Vítáme den - třídní rituál (docházka, název dne, měsíce, roční období, vyznačení počasí), společné sdílení zážitků, básničky, jazykové cviky, plánování, diskuse.
• Cvičení - chůze, běh, poskoky, cvičení, zdravotní cviky, aktivity s náčiním, pohybové hry, relaxace.

Tvořivé činnosti od 8:50 hod.
• Pokračování v řízených nebo spontánních činnostech dětí (skupinové, v centrech aktivit, frontální), reflexe.

Hygiena, svačina od 8:30 hod.

Pobyt venku od 9:30 hod.
• Vycházka nebo pohybové aktivity a hry na zahradě, tvoření z přírodnin, environmentální vzdělávání.

Hygiena, oběd od 11:30 hod.

Odpočinek od 12:10 hod.
• Četba pohádek, prohlížení časopisů, klidné činnosti dětí, které nespí, zájmové kroužky – angličtina, předškolák, flétna, keramika, tvoření.

Hygiena, svačina od 14:15 hod.

Zájmové činnosti, rozcházení dětí od 14:30 hod.
• Odpolední řízené nebo spontánní hry dětí ve třídě nebo na zahradě.

Mateřská škola

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Březen - za kamna vlezem, duben - ještě tam budem, máj - polezem na kraj.

Pranostika na akt. den

Na svatého Ducha bláto - bude laciné mláto.