Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim
ZŠ a MŠ Lukaviceokr. Chrudim

Informace pro rodiče k platbám školního stravování

1. Cena stravného

Strávníci jsou zařazováni do věkových kategorií na dobu školního roku podle věku  dosaženého v daném školním roce.

Denní výše stravného je stanovena následovně:

Děti MŠ 

 •  věková kategorie  do 6 let – 37,-Kč

 •  věková kategorie 7 let – 41,-Kč

Žáci ZŠ 

 •  věková kategorie  7-10 let – 25,-Kč

 •  věková kategorie 11-14 let – 26,-Kč

2. Školné  (úplata za vzdělávání v MŠ)

Výše školného pro děti do 5 let: 300,-Kč

hradí se měsíčně, společně se stravným
– nehradí děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (předškoláci v posledním ročníku  mateřské školy a děti s odkladem školní docházky).

3Měsíční výše stravného:

Mateřská škola

věková kategorie do 6 let: 780,- Kč

 •  k vypočítané částce se přičte školné 300,- Kč

 •  předškoláci školné nehradí

věková kategorie 7 let: 870,-Kč

Žáci ZŠ

věková kategorie do 7-10 let: 525,- Kč

věková kategorie do 11-14 let: 550,- Kč

4. Způsob platby

 •  účet školní jídelny číslo 2902018495/2010

 •  Stravné se platí dopředu zálohově měsíční částkou dle dané věkové kategorie

 • Termín splatnosti: nejpozději poslední den měsíce předcházejícího (ideálně v rozmezí od  15. do 28. kalendářního dne daného měsíce)

 • Vyúčtování plateb bude provedeno k 31.12.2021 a k 31.8.2022.

 • Přeplatky stravného budou převedeny do dalšího období, případně na vyžádání vráceny na účet uvedený zákonným zástupcem.

Školní jídelna

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Pro déšť na den Ladislava dlouhým mokrem bolí hlava.